12 Yòu zuò shòu gēlǐ zhī rén de fù , jiù shì nàxiē búdàn shòu gēlǐ , bìngqiĕ àn wǒmen de zǔzong Yàbólāhǎn , wèi shòu gēlǐ ér xìn zhī zōng jī qù xíng de rén .