22 Tǎngruò shén yào xiǎnmíng tāde fèn nù , zhāng xiǎn tāde quánnéng , jiù duō duō rĕnnaì kuānróng nà kè nù yùbeì zāo huǐmiè de qìmǐn .