Mínshùjì 36:1

1 Yūesè de hòuyì , Mǎnáxī de sūnzi , Machir de érzi Jīliè , tā zǐsūn zhōng de zhū zúzhǎng lái dào Móxī hé zuò shǒulǐng de yǐ sè liè rén zúzhǎng miànqián ,