Mínshùjì 36:2

2 Shuō , Yēhéhuá céng fēnfu wǒ zhǔ niānjiū fēn dì gĕi Yǐsèliè rén wéi yè , wǒ zhǔ yĕ shòu le Yēhéhuá de fēnfu jiàng wǒmen xiōngdi xī luo fēi hā de chǎnyè fèn gĕi tāde zhòng nǚér .