Sāmǔĕrjìshàng 1:1

1 Yǐfǎlián shān dì de Lāmǎ suǒ fēi yǒu yī gè Yǐfǎlián rén , míng jiào Yǐlìjiāná , shì sū Fú de xuán sūn , tuō hù de céng sūn , Yǐlì hù de sūnzi , Yéluóhǎn de érzi .