Sāmǔĕrjìshàng 1:19

19 Cì rì qīngzǎo , tāmen qǐlai , zaì Yēhéhuá miànqián jìngbaì , jiù huí Lāmǎ . dào le jiā lǐ , Yǐlìjiāná hé qī hā ná tóngfáng , Yēhéhuá gùniàn hā ná ,