Sāmǔĕrjìshàng 1:24

24 Jì duàn le nǎi , jiù bǎ háizi daì shàng Shìluó , dào le Yēhéhuá de diàn . yòu daì le sān zhǐ gōngniú , yī yīfǎ xì miàn , yī pídaì jiǔ . nàshí háizi hái xiǎo .