Sāmǔĕrjìshàng 1:9

9 Tāmen zaì Shìluó chī hē wán le , hā ná jiù zhàn qǐlai . jìsī Yǐlì zaì Yēhéhuá diàn de ménkuàng pángbiān , zuò zaì zìjǐ de wèi shàng .