Sāmǔĕrjìshàng 2:1

1 Hā ná dǎogào shuō , wǒde xīn yīn Yēhéhuá kuaìlè . wǒde jiǎo yīn Yēhéhuá gāo jǔ . wǒde kǒu xiàng chóudí zhāng kāi . wǒ yīn Yēhéhuá de jiùēn huān xīn .