Sāmǔĕrjìshàng 2:17

17 Rúcǐ , zhè èr shàonián rén de zuì zaì Yēhéhuá miànqián shén zhòng le , yīnwei tāmen miǎoshì Yēhéhuá de jìwù ( huò zuò tāmen shǐ rén yànqì gĕi Yēhéhuá xiànjì ) .