Sāmǔĕrjìshàng 2:27

27 Yǒu shén rén lái jiàn Yǐlì , duì tā shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ zǔ fù zaì Āijí fǎlǎo jiā zuò núpú de shíhou , wǒ bú shì xiàng tāmen xiǎnxiàn ma .