Sāmǔĕrjìshàng 2:33

33 Wǒ bì bù cóng wǒ tán qián miè jǐn nǐ jiā zhōng de rén . nà wèi miè de bì shǐ nǐ yǎnmù gān biĕ , xīn zhōng yōushāng . nǐ jiā zhōng suǒ shēng de rén dōu bì sǐ zaì zhōng nián .