Sāmǔĕrjìshàng 2:8

8 Tā cóng huī chén lǐ táijǔ pín Hán rén , cóng fèn duī zhōng tí bá qióngfá rén , shǐ tāmen yǔ wáng zǐ tóng zuò , dé zhe róngyào de zuòwei . dì de zhùzi shǔ yú Yēhéhuá . tā jiāng shìjiè lì zaì qí shàng .