Sāmǔĕrjìshàng 29:9

9 Yà jí shuō , wǒ zhīdào nǐ zaì wǒ yǎnqián shì hǎo rén , rútóng shén de shǐzhĕ yìbān . zhǐshì Fēilìshì rén de shǒulǐng shuō , zhè rén bùkĕ tóng wǒmen chū zhàn .