Shēnméngjì 1:17

17 Shĕnpàn de shíhou , bùkĕ kàn rén de waìmào . tīng sòng bùkĕ fèn guì jiàn , bùkĕ jùpà rén , yīnwei shĕnpàn shì shǔ hū shén de . ruò yǒu nán duàn de ànjiàn , kĕyǐ chéng dào wǒ zhèlǐ , wǒ jiù pànduàn .