Shēnméngjì 1:19

19 Wǒmen zhào zhe Yēhéhuá wǒmen shén suǒ fēnfu de cóng Héliè shān qǐ xíng , jīngguò nǐmen suǒ kànjian nà dà ér kĕpà de kuàngyĕ , wǎng Yàmólìrén de shān dì qù , dào le Jiādīsībāníyà .