Shēnméngjì 1:39

39 Bìngqiĕ nǐmen de fùrén háizi , jiù shì nǐmen suǒ shuō , bì beìlǔ luĕ de , hé jīnrì bú zhī shàn è de érnǚ , bì jìnrù nà dì . wǒ yào jiàng nà dì cìgĕi tāmen , tāmen bì de wéi yè .