Shēnméngjì 10:3

3 Yúshì wǒ yòng zàojiá mù zuò le yī jǔ , yòu zaó chū liǎng kuaì shí bǎn , hé xiānqián de yíyàng , shǒu lǐ ná zhè liǎng kuaì bǎn shàng shān qù le .