Shēnméngjì 10:6

6 Yǐsèliè rén cóng bǐ luo bǐ ní , Yàgān ( huò zuò Yàgān jǐng ) qǐ xíng , dào le Móxī lā . Yàlún sǐ zaì nàli , jiù zàng zaì nàli . tā érzi YǐlìYàsā jiēxù tā gōng jìsī de zhífèn .