Shēnméngjì 11:25

25 Bì wú yī rén néng zaì nǐmen miànqián shān lì de zhù . Yēhéhuá nǐmen de shén bì zhào tā suǒ shuō de , shǐ jùpà jīngkǒng líndào nǐmen suǒ tā zhī dì de jūmín .