Shēnméngjì 11:28

28 Nǐmen ruò bú tīng cóng Yēhéhuá nǐmen shén de jièmìng , piānlí wǒ jīnrì suǒ fēnfu nǐmen de dào , qù shìfèng nǐmen sùlái suǒ bú rènshi de bié shén , jiù bì shòu huò .