27 Nǐde Fánjì , lián ròu daì xuè , dōu yào xiàn zaì Yēhéhuá nǐ shén de tán shàng . píngān jì de xuè yào dǎo zaì Yēhéhuá nǐ shén de tán shàng . píngān jì de ròu , nǐ zìjǐ kĕyǐ chī .