Shēnméngjì 12:28

28 Nǐ yào jǐn shǒu tīng cóng wǒ suǒ fēnfu de yīqiè huà , xíng Yēhéhuá nǐ shén yǎn zhōng kàn wéi shàn , kàn wéi zhēng de shì . zhèyàng , nǐ hé nǐde zǐsūn jiù kĕyǐ yǒngyuǎn xiǎng fú .