Shēnméngjì 12:30

30 Nàshí jiù yào jǐnshèn , bùkĕ zaì tāmen chúmiĕ zhī hòu suícóng tāmende è sú , xiàn rù wǎngluó , yĕ bùkĕ fǎngwèn tāmende shén shuō , zhèxie guó mín zĕnyàng shìfèng tāmende shén , wǒ yĕ yào zhàoyàng xíng .