Shēnméngjì 12:7

7 Zaì nàli , Yēhéhuá nǐmen shén de miànqián , nǐmen hé nǐmen de jiā shǔ dōu kĕyǐ chī , bìngqiĕ yīn nǐ shǒu suǒ bàn de yīqiè shì mĕng Yēhéhuá nǐde shén cì fú , jiù dōu huānlè .