Shēnméngjì 13:17

17 Nà dàng huǐmiè de wù lián yídiǎn dōu bùkĕ nián nǐde shǒu . nǐ yào tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de huà , zūnshǒu wǒ jīnrì suǒ fēnfu nǐde yīqiè jièmìng , xíng Yēhéhuá nǐ shén yǎn zhōng kàn wéi zhēng de shì , Yēhéhuá jiù bì zhuǎn yì , bú fā liè nù , ēn daì nǐ , liánxù nǐ , zhào tā xiàng nǐ lièzǔ suǒ qǐ de shì shǐ nǐ rén shū zēng duō .