Shēnméngjì 13:3

3 Nǐ yĕ bùkĕ tīng nà xiānzhī huò shì nà zuòmèng zhī rén de huà . yīnwei zhè shì Yēhéhuá nǐmen de shén shìyàn nǐmen , yào zhīdào nǐmen shì jìnxīn jìn xìng aì Yēhéhuá nǐmen de shén bú shì .