Shēnméngjì 14:26

26 Nǐ yòng zhè yínzi , suí xīn suǒ yù , huò mǎi niú yáng , huò mǎi qīng jiǔ nóng jiǔ , fán nǐ xīn suǒ xiǎng de dōu kĕyǐ mǎi . nǐ hé nǐde jiā shǔ zaì Yēhéhuá nǐ shén de miànqián chīhēkuaìlè .