Shēnméngjì 14:7

7 Dàn nàxiē dǎo jiaó huò shì fèn tí zhī zhōng bùkĕ chī de nǎi shì luòtuo , tùzi , shā fān yīnwei shì dǎo jiaó bú fèn tí , jiù yǔ nǐmen bú jiéjìng .