Shēnméngjì 15:14

14 Yào cóng nǐ yáng qún , hécháng , jiǔ zhà zhī zhōng duō duō dì gĕi tā . Yēhéhuá nǐde shén zĕnyàng cì fú yǔ nǐ , nǐ yĕ yào zhàoyàng gĕi tā .