Shēnméngjì 15:2

2 Huō miǎn de dénglì nǎi shì zhèyàng , fán zhaì zhǔ yào bǎ suǒ jiè gĕi línshè de huō miǎn le . bùkĕ xiàng línshè hé dìxiōng zhuī tǎo , yīnwei Yēhéhuá de huō miǎn nián yǐjing xuāngào le .