Shēnméngjì 15:9

9 Nǐ yào jǐnshèn , bùkĕ xīnli qǐ è niàn , shuō , dì qī nián de huō miǎn nián kuaì dào le , nǐ biàn è yǎn kān nǐ qióngfá de dìxiōng , shénme dōu bú gĕi tā , yǐzhì tā yīn nǐ qiúgào Yēhéhuá , zuì biàn guīyú nǐ le .