Shēnméngjì 16:1

1 Nǐ yào zhùyì yàbǐ yuè , xiàng Yēhéhuá nǐde shén shǒu Yúyuèjié , yīnwei Yēhéhuá nǐde shén zaì yàbǐ yuè yè jiàn lǐng nǐ chū Āijí .