Shēnméngjì 16:15

15 Zaì Yēhéhuá suǒ xuǎnzé de dìfang , nǐ dàng xiàng Yēhéhuá nǐde shén shǒu jié qī rì . yīnwei Yēhéhuá nǐ shén zaì nǐ yīqiè de tǔchǎn shàng hé nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de shì shàng yào cì fú yǔ nǐ , nǐ jiù fēicháng dì huānlè .