Shēnméngjì 16:2

2 Nǐ dàng zaì Yēhéhuá suǒ xuǎnzé yào lì wéi tā míng de jū suǒ , cóng niú qún yáng qún zhōng , jiàng Yúyuèjié de jì shēng xiàn gĕi Yēhéhuá nǐde shén .