Shēnméngjì 17:1

1 Fán yǒu cánji , huò yǒu shénme è bìng de niú yáng , nǐ dōu bùkĕ xiàn gĕi Yēhéhuá nǐde shén , yīnwei zhè shì Yēhéhuá nǐ shén suǒ zēngwù de .