Shēnméngjì 17:12

12 Ruò yǒu rén shàn gǎn bú tīng cóng nà shì lì zaì Yēhéhuá nǐ shén miànqián de jìsī , huò bú tīng cóng shĕnpàn guān , nà rén jiù bì zhìsǐ . zhèyàng , biàn jiāng nà è cóng Yǐsèliè zhōng chúdiào .