Shēnméngjì 17:15

15 Nǐ zǒng yào lì Yēhéhuá nǐ shén suǒ jiǎnxuǎn de rén wéi wáng . bì cóng nǐ dìxiōng zhōng lì yī rén . bùkĕ lì nǐ dìxiōng yǐwaì de rén wéi wáng .