Shēnméngjì 17:16

16 Zhǐshì wáng bùkĕ wéi zìjǐ jiā tiān mǎ pǐ , yĕ bùkĕ shǐ bǎixìng huí Āijí qù , wéi yào jiā tiān tāde mǎ pǐ , yīn Yēhéhuá céng fēnfu nǐmen shuō , bùkĕ zaì huí nà tiaó lù qù .