Shēnméngjì 18:1

1 Jìsī Lìwèi rén hé Lìwèi quán zhīpaì bì zaì Yǐsèliè zhōng wú fèn wú yè . tāmen suǒ chī yòng de jiù shì xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì hé yīqiè suǒ juān de .