Shēnméngjì 18:18

18 Wǒ bì zaì tāmen dìxiōng zhōngjiān gĕi tāmen xīngqǐ yī wèi xiānzhī , xiàng nǐ . wǒ yào jiāng dàng shuō de huà chuán gĕi tā . tā yào jiāng wǒ yīqiè suǒ fēnfu de dōu chuán gĕi tāmen .