Shēnméngjì 2:19

19 Zǒu jìn Yàmén rén zhī dì , bùkĕ rǎo haì tāmen , yĕ bùkĕ yǔ tāmen zhēng zhàn . Yàmén rén de dì , wǒ bú cìgĕi nǐmen wéi yè , yīn wǒ yǐ jiāng nà dì cìgĕi Luódé de zǐsūn wéi yè .