Shēnméngjì 2:30

30 Dàn Xīshíbĕn wáng Xīhóng bùróng wǒmen cóng Tānàli jīngguò . yīnwei Yēhéhuá nǐde shén shǐ tā xīn zhōng gāng yìng , xìngqíng wán gĕng , wéi yào jiāng tā jiāo zaì nǐ shǒu zhōng , xiàng jīnrì yíyàng .