Shēnméngjì 2:36

36 Cóng Yànèn gǔ bian de Yàluoĕr hé gǔ zhōng de chéng , zhídào Jīliè , Yēhéhuá wǒmen de shén dōu jiāo gĕi wǒmen le , méiyǒu yī zuò chéng gāo de shǐ wǒmen bùnéng gōng qǔ de .