Shēnméngjì 2:7

7 Yīnwei Yēhéhuá nǐde shén zaì nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de yīqiè shì shàng yǐ cì fú yǔ nǐ . nǐ zǒu zhè dà kuàngyĕ , tā dōu zhīdào le . zhè sì shí nián , Yēhéhuá nǐde shén cháng yǔ nǐ tóng zaì , gùcǐ nǐ yī wú suǒ quē .