Shēnméngjì 2:9

9 Yēhéhuá fēnfu wǒ shuō , bùkĕ rǎo haì Móyē rén , yĕ bùkĕ yǔ tāmen zhēng zhàn . tāmende dì , wǒ bú cìgĕi nǐ wéi yè , yīn wǒ yǐ jiāng yà Ěr cìgĕi Luódé de zǐsūn wéi yè .