Shēnméngjì 20:14

14 Wéiyǒu fùnǚ , háizi , shēngchù , hé chéng neì yīqiè de cáiwù , nǐ kĕyǐ qǔ wéi zìjǐ de lüè wù . Yēhéhuá nǐ shén bǎ nǐ chóudí de cáiwù cìgĕi nǐ , nǐ kĕyǐ chī yòng .