18 Miǎndé tāmen jiàodǎo nǐmen xuéxí yīqiè kè zēngwù de shì , jiù shì tāmen xiàng zìjǐ shén suǒ xíng de , yǐzhì nǐmen de zuì Yēhéhuá nǐmen de shén .