Shēnméngjì 21:13

13 Tuō qù beìlǔ shí suǒ chuān de yīfu , zhù zaì nǐ jia lǐ āikū fùmǔ yī gè zhĕng yuè , ránhòu kĕyǐ yǔ tā tóngfáng . nǐ zuò tāde zhàngfu , tā zuò nǐde qīzi .