Shēnméngjì 21:16

16 Dào le bǎ chǎnyè fèn gĕi érzi chéngshòu de shíhou , bùkĕ jiāng suǒ aì zhī qì shēng de érzi lì wéi zhǎngzǐ , zaì suǒ è zhī qì shēng de érzi yǐshàng ,